Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u afsluit met HIPPE KINDJES. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. 
Bestelling en tot standkoming overeenkomst
U kunt uw bestelling plaatsen via de winkelwagen  op de website. U dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen. U heeft 7 werkdagen de tijd om uw bestelling te retourneren of te ruilen. (zie voorwaarden Ruilen & Retourneren) Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van de gekochte artikelen. 
 
Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen en prijzen gelden zolang de voorraad strekt.. Hippe Kindjes is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van (schrijf) fouten in haar website.

Het is mogelijk dat de daadwerkelijke kleur afwijkt van de geplaatste foto op de website.
 
Betaling
Bij een bestelling dient u altijd vooruit te betalen door middel van een overschrijving of telebankieren naar het door ons opgegeven rekeningnummer. De bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is. De bestelling moet binnen 7 dagen betaald zijn. Als de bestelling niet binnen 7 dagen betaald is versturen wij middels email een betaalverzoek. U dient binnen 2 dagen na het verzenden van het betaalverzoek u betaling te hebben voldaan. Is na het verstrijken van de 2 dagen de betaling niet gedaan, zullen wij de bestelling annuleren. U ontvangt van ons een email van de annulering. LET OP: Indien u niet tijdig betaalt of annuleert brengen wij 10 euro administratiekosten in rekening. U dient de administratiekosten binnen 7 dagen na het verzenden van onze annulerings email te voldoen. Voldoet u hier niet aan, zullen wij u op onze lijst van wanbetalers plaatsen en behouden wij ons het recht om de vordering van de administratiekosten over te dragen aan een incassobureau. De kosten die daaruit voortvloeien zullen tevens op u worden verhaald.  
 
Aflevering
Hippe Kindjes verzendt uw bestelling met PostNL, tenzij anders met u besproken.
Hippe Kindjes doet haar uiterste best om na ontvangst van de betaling uw bestelling binnen 5 werkdagen te verzenden. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. 
Hippe Kindjes is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de aflevering niet op het door u opgegeven adres heeft plaatsgevonden.  Let op: Verzending naar het buitenland alleen mogelijk in Belgie / Duitsland / Italie / Oostenrijk.  De tarieven voor landen zijn 15 euro.  Verzending vind plaats middels PostNL.
 
Verzendkosten
U betaalt per bestelling standaard 2,99 euro verzendkosten (PostNL). Op verzoek verzenden wij ook brievenbus post via postNL de risico`s zijn hierbij echter geheel voor eigen rekening. Bestellingen boven de 25 euro zijn vrij van verzendkosten (binnen nederland).
 
Bij retourneren of ruilen zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. Bij ruilen zijn de verzendkosten van het terug sturen tevens voor rekening van de klant.  
 
Annuleren
Als u om wat voor reden dan ook uw bestelling wilt annuleren dient u dit binnen 24 uur te doen. Annuleren kan alleen per e-mail ovv het bestel cq factuur nummer. 
 
Ruilen en Retourneren
U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen;
- U dient een ruiling of retournering altijd bij ons per mail aan te melden, u ontvangt dan een RETOURFORMULIER welke ingevuld meegezonden dient te worden met het artikel.
- U kunt uitsluitend artikelen ruilen en retourneren die gekocht zijn bij Hippe Kindjes.
- Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke
  verpakking terug gestuurd te worden.
- De kosten en verzendrisico van het terug sturen zijn voor rekening koper.
- Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 7 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren.


  Na deze  periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt definitief.
- U kunt alleen een artikel ruilen voor een andere maat (indien voorradig).
- Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl.  Verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden.
- Ongefrankeerde zendingen worden door Hippe Kindjes niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug  sturen. 
 
Garantie en aansprakelijkheid
Hippe Kindjes garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daar aan  kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
Hippe Kindjes verschaft u een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Hippe Kindjes de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Hippe Kindjes vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Hippe Kindjes te retourneren en de eigendom daarover aan Hippe Kindjes te verschaffen.
De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Hippe Kindjes, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Hippe Kindjes niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
8. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Hippe Kindjes beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
9. Onverminderd het bovenstaande is Hippe Kindjes niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hippe Kindjes of zijn ondergeschikten.
11. Hippe Kindjes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. Hippe Kindjes kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Hippe Kindjes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.
 
Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het  adressen bestand van Hippe Kindjes en zullen niet aan derden worden verstrekt. 
 
Niet leverbaar artikel
Doordat er van sommige artikelen slecht 1 van aanwezig is en de snel wisselende voorraad komt het helaas voor dat een artikel reeds uitverkocht  is en dit nog niet op de website verwerkt is. Indien u een goed besteld heeft wat reeds uitverkocht is, zullen wij u zsm hiervan op de hoogte brengen middels een e-mail. Het is niet mogelijk om Hippe Kindjes aansprakelijk te stellen het door u bestelde artikel te leveren. 
 
Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderzins te gebruiken van de website van Hippe Kindjes. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.

Derden die onze foto`s zonder toestemming gebruiken, zullen wij een factuur van 250 euro per foto toesturen.
 
Klachten
Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per email op info@hippekindjes.nl 
 
KvK
Hippekindjes staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54568145
postadres (tevens voor retourneringen) Grebbebos 35, 2134KT Hoofddorp

Aanbieding

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 23-04-2019 - Meermaals besteld en ik ben heel tevreden. En blij met...  lees meer
  • 06-12-2018 - Al meerder keren een bestelling geplaatst. Altijd super goed geholpen....  lees meer
  • 06-02-2018 - Vandaag de kleren ontvangen. De kids zijn er super blij...  lees meer
Plaats een bericht
  • Hippekindjes
© 2009 - 2020 Hippekindjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel